Pandémia v minulom roku ovplyvnila aj turistický ruch v Nitre

Fungovanie Turistického informačného centra v Nitre v roku 2020 zodpovedalo priebehu pandémie.