Otvorenie starého Tesca sa posúva

Údaje nekonkretizovali, uviedli len predpokladaný termín otvorenia.