OČR môžete po splnení podmienok čerpať do konca mimoriadnej situácie

Koronavírus mení zaužívané postupy. Ošetrovné môžete čerpať aj po uplynutí 14-dňovej lehoty.