Ochranné štíty pre zdravotníkov tlačia aj v Nitre

Na nedostatok pomôcok reaguje Katedra informatiky FPV UKF.