O očkovanie učiteľov je záujem

Bezpečné prostredie v školách je hlavným cieľom už priebehajúcej fázy očkovania učiteľov.