Nitra v čase: Synagóga

Vzácna budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.