Nitra rozšírila pomoc na ďalšie skupiny obyvateľov

Pôvodne bola určená len občanom nad 65 rokov odkázaným na výpomoc druhých.