Nemocnice hlásia nedostatok krvi

Vítaní sú darcovia s akoukoľvek krvnou skupinou.