Viac ako 100 nelegálnych reklamných plachiet na území mesta

Nie je tomu tak dávno, čo dalo mesto odstrániť reklamné hodiny z hlavnej križovatky, ktorým skončila platnosť povolenia a už sa objavili ďalšie, nelegálne umiestnené reklamné plochy.