MHD v Nitre od budúceho týždňa rozšíri premávku

Hygienické opatrenia zostávajú v platnosti.