Komunitné centrum pre cudzincov poskytuje prvé z viacerých služieb

Miesto prvého kontaktu je už otvorené. Poskytuje poradenstvo študentom a zamestnancom zo zahraničia. Ďalšie služby centra pribudnú postupne.