Ján Ružička: Liečba onkologických pacientov by mohla byť šetrnejšia

Vo svojom okolí máme viac úspešných ľudí, ako by sa mohlo zdať. Jedným z nich je aj rodený Komjatičan, jadrový fyzik, pedagóg a vedec profesor Ján Ružička, ktorý sa nemalou mierou pričinil o to, aby sa rakovina dala ľahšie a šetrnejšie liečiť aj na Slovensku.