Ide to aj bez modrín, na tele aj na duši

Systém ochrany detí a obetí domáceho násilia na Slovensku má viaceré nedostatky. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. , ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto spúšťa projekt Bez modrín.