Hody a dožinky doplní tradičná púť na Kalváriu aj nová Chmeľová Nitra

Obnovené hody a dožinky sa tento rok budú v Nitre konať po štvrtý raz. Okrem zvyčajného programu, ku ktorému patrí púť na Kalváriu, bude slávnosti dopĺňať program Nitrianskeho kultúrneho leta a 1. ročník festivalu Chmeľová Nitra.