Dobrovoľníci opisujú, prečo sa rozhodli zapojiť do testovania

Tri študentky nitrianskej UKF rozprávajú aké pocity ich sprevádzali pred, počas a po víkendovom testovaní.