Ďalšia obec v okrese spozorovala v blízkom okolí medveďa hnedého

Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb v extraviláne obce boli obyvatelia vyzvaní k zvýšenej opatrnosti, v extraviláne by sa nemali pohybovať osamote.