COMIN centrum radí cudzincom

Miesto prvého kontaktu – COMIN poskytuje od 01. 10. 2019 konzultácie pre zahraničných klientov.