Bubnovačka alebo aby bolo deti lepšie počuť

Po celom Slovensku bubnovalo v rovnaký čas viac ako 23 000 tisíc detí. Organizátori tým chceli poukázať na dôležitosť prevencie násilia páchaného na deťoch.