Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Tento rok bude september mesiacom dôležitých návratov. Nejde len o žiakov a študentov, ktorí opäť zavítajú do škôl.