Začala populácia včiel štrajkovať?

Na našom území sa síce zvyšuje počet včiel, no ich hlavný produkt – med nachádzame čoraz ťažšie. Čo stojí za touto kuriozitou?