V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu vás prevedú po skanzene aj odvezú poľnou železnicou

Slovenské poľnohospodárske múzeum sa zapája do podujatia Noc múzeí a galérií svojím programom.