V hracej zóne TICadlovo deti bližšie spoznajú pamiatky Nitry

Zóna obsahuje zážitkové steny, interaktívne hry a edukatívne videá.