Dobrovoľníci najbližší víkend upracú okolie Rolfesovej bane

Informácie a pomôcky budú k dispozícii priamo na mieste.