Upozornenie pre hubárov. Do lesa len pešo!

Jazdou v lese sa môžete dopustiť prečinu alebo priestupku.