Autobusová doprava bude fungovať v zmenenom režime

Zmeny platia pre mestskú aj prímestskú dopravu.