Rekonštrukcia cesty v Dražovciach začína

Rekonštrukcia potrvá dve mesiace a bude mať tri etapy.