Nová mobilná aplikácia „Nitra na 7 pahorkoch“

Aplikácia bola spustená na Svetový deň cestovného ruchu.