NAKA objavila drogové laboratórium

NAKA zaistila v Komárne viac ako tisíc rastlín marihuany. Pri prehliadke sa našiel aj nelegálne držaný samopal.