Mesto zrušilo verejné obstarávanie na dopravcu

Vedenie mesta posúdilo ponuku ako prekračujúcu predpokladanú hodnotu zákazky.