„Hidepark začal grandiózne cuckať peniaze zo štátneho rozpočtu,“ tvrdí osoba blízka primátorovi

Hidepark je kultúrne a komunitné centrum, ktoré vzniklo v roku 2010. Avšak niektoré stavby sú v rozpore s platným stavebným zákonom. Ich legalizácia je momentálne v štádiu riešenia.

AKO CENTRUM VZNIKLO?

Marek Hattas o vzniku Hideparku.
Hidepark kedysi.
foto: Daniel Macko

,,Myšlienka vznikla v jednej krčme, kde sme vlastne sedávali celé leto. Zistili sme na konci leta, že sme nič aktívne nerobili, okrem toho, že sme sedeli v tej jednej krčme,“ povedal o vzniku predseda OZ Triptych Filip Stranovský.

Prvé dva roky boli jednoduché, neskôr sa to začalo komplikovať. Prichádzalo viac a viac ľudí, preto museli vymyslieť mechanizmus, ako to budú celé manažovať. Gro, ktoré robia, je kultúra.,,Spätná väzba je obrovská, to je to, čo nás ženie dopredu. Veľkým úspechom nie je to, čo sa tu spravilo fyzicky, ale vzťahy medzi ľuďmi, že tu je množstvo občianskych združení, že sa tu ľudia stretávajú, vymieňajú si názory. Toto je to najcennejšie, čo je na Hideparku,“ hovorí Marek Hattas.

Takto vyzerá Hidepark aktuálne (2019).

FINANCIE, KTORÉ BOLI INVESTOVANÉ DO HIDEPARKU
Do Hideparku prispelo viacero nadácii. Tu sú niektoré z nich:

zdroj : www.hlavnydennik.sk

S konkrétnymi materiálmi sme sa obrátili na predsedu OZ Triptych Filipa Stranovského, ktorý poprel existenciu týchto dokumentov. ,,Tento výpis neevidujeme. Nikde v ňom nefiguruje Hidepark ani občianske združenie Triptych, takže sa Vám k tomu vyjadriť neviem,“ informoval.

Združenie Hidepark údajne získalo vysoké granty. Čo na to hovorí primátor mesta Marek Hattas?

Brat primátora Mareka Hattasa, Martin, vo svojom statuse na sociálnej sieti reagoval na margo svojho brata nie v príliš pozitívnom svetle. Svoj status stihol medzitým vymazať.


Zdroj: fond na podporu umenia


Len pár týždňov po prevzatí úradu dostal Marek Hattas z Fondu na podporu umenia 40.000 eur na projekt s názvom Hidepark 2019.

zdroj : www.hlavnydennik.sk

,,Dotácia 40 000€ nám bola pridelená Fondom na podporu umenia v programe Aktivity malých kultúrnych centier na rok 2019. Dotáciu aktuálne čerpáme. Zoznam podujatí nájdete na našom webe a facebooku. Rovnako je pri každom podujatí uvedené, kto podujatie podporil,“  vyjadril sa pre nás Stranovský.

Na vyššie spomenuté informácie ohľadom financií poukázala Jana Teleki na portáli Hlavný denník. Viacero osôb však spochybňuje dôveryhodnosť tohto denníka, ktorý poukázal na tému s financiami ako prvý. Spomína sa viacero súm, ktoré mali byť do Hideparku investované. Ich existenciu Hattas poprel a k téme sa viac odmietol vyjadrovať.

PORUŠILI ZÁKON A SÚ SI TOHO VEDOMÍ
V poslednej dobe sa v médiách rozbehla diskusia, či nie je Hidepark čiernou stavbou. Aká je teda pravda? ,,Stavebník predložil orgánu ŠSD (Štátny stavebný dozor) všetky súhlasné stanoviská dotknutých orgánov k predmetným stavebným objektom a projektovú dokumentáciu stavby. Orgán ŠSD zistil nedostatky, resp. porušenie § 54, § 55 ods. 1 a § 76 stavebného zákona,“ vyjadril sa hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Jazykom laika – stavby a ich zmeny neboli realizované na základe povolenia či ohlásenia stavebnému úradu.

,,Súčasťou záznamu z výkonu ŠSD bolo aj vyjadrenie zo strany stavebníka, ktorý si je vedomý porušenia zákona a kumulatívne boli realizované všetky potrebné kroky na odstránenie protiprávneho stavu, t.j. stavebník má súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vypracovanú projektovú dokumentáciu.V súčasnosti nie sú okolnosti, ktoré by bránili v konaní o dodatočné povolenie stavby,“ dopĺňa Holúbek.

,,Stavby „Cyklodepo“, „Záhradná unimobunka“, „Altánok pri záhradnej unimobunke“ a „Sklad náradia“ boli postavené bez právoplatného stavebného povolenia. V dobe zakladania Hideparku sme si neboli vedomí, že na unimobunky je potrebné stavebné povolenie,“ informoval Stranovský.


Ako ďalej píše, v čase, keď sa konala kontrola zo Slovenskej stavebnej inšpekcie (5.10.2018) už aktívne pracovali na náprave. Mali vyjadrenia od dotknutých inštitúcií a hotový projekt. Pokutu, ktorú dostali plne akceptovali, prijali za ňu zodpovednosť a v máji tohto roku ju aj v plnej výške uhradili.
,,Aktuálne prebieha konanie o dodatočnom povolení stavby. Máme 90 dní na doručenie potrebnej dokumentácie,“ dodáva Stranovský.

Miriam Poláková, Marko Mikulášik

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password